Identyfikator artykułu: 000084681 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy zestaw narzędzi do debugowania interfejsu pamięci zewnętrznej UniPHY obsługuje wszystkie stopnie prędkości urządzeń Stratix III i Stratix IV FPGA?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Obecnie nie wszystkie stopnie prędkości urządzeń Stratix® III oraz Stratix IV są obsługiwane przez zestaw narzędzi do debugowania zewnętrznego interfejsu pamięci UniPHY.

  W panelu Ustawienia projektu zestawu narzędzi do debugowania wybrano ocenę prędkości urządzenia, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj ustawienia projektu.

  To rozwiązanie jest następujące w przypadku następujących stopni prędkości urządzenia:

  Do Stratix IV-I1, -I2 użyj C2

  Do Stratix III -I2 użyj C2

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  Stratix® III FPGA
  Stratix® IV FPGA
  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.