Identyfikator artykułu: 000084684 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego na rys. 4-4 podręcznika użytkownika kontrolera DDR2 (HP) brak sygnału "local_burstbegin", który opisuje pełny wskaźnik zapisu avalon interfejsie mapowanego w pamięci?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Brak sygnału local_burstbegin w przewodniku użytkownika kontrolera DDR/DDR2 HP kontrolera z pełną szybkością zapisu avalon mapowanych w pamięci. Local_burstbegin naświetli specyfikację Avalon, gdzie jest ona określana mianem "beginbursttransfer". Tabela 3-1 w Avalon — specyfikacje interfejsu (PDF) opisuje ten sygnał jako "zapewnienie przez strukturę połączeń systemowych dla pierwszego cyklu każdego transferu, niezależnie od oczekiwania i innych sygnałów".

W kontrolerze DDR2 HP do zapisu należy potwierdzić, local_burstbegin dla jednego cyklu zegara na początku każdego transferu serii. Powinien on pozostać wysoki tylko przez jeden cykl na transfer serii, nawet jeśli element podrzędny wyzerował local_ready (zwany waitrequest_n w Avalon). Jeśli element podrzędny local_ready wyzerował, element nadrzędny musi zachować wszystkie inne sygnały żądania (local_write_req, local_addr, local_size itd.), dopóki local_ready nie stanie się ponownie wysoki, ale local_burstbegin nie powinien pozostać w mocy.

local_burstbegin jest również używany do traskcji odczytu, gdy jest ono potwierdzone dla jednego cyklu zegara, gdy żądanie odczytu jest potwierdzone oraz local_address, z których dane należy odczytać, jest przekazywana pamięci. Jeśli local_ready (zwany waitrequest_n w Avalon) zostanie odszyfkowany, element nadrzędny musi zachować wszystkie sygnały żądania (local_read_req, local_address, rozmiar lokalny itp.), dopóki local_ready nie stanie się ponownie wysoki, ale local_burstbegin nie powinien pozostać w mocy.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® III FPGA
Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.