Identyfikator artykułu: 000084741 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-08-2013

Błąd #**: nie uzyskanie licencji na symulację Verilog. Nie można wymeldować się z żadnej z tych funkcji licencji: msimhdlmix; qhsimvl; lub błąd msimhdlsim # ** (vsim-3039) ./.. AlteraTenGigMac.vhd(4743): wprowadzenie "altera_avalon_st_pipel...

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na brakujące zaszyfrowane pliki biblioteki Verilog, poniższy komunikat o błędzie może być wyświetlany podczas symulacji wersji VHDL funkcji MegaCore® 10 Gb Ethernet MAC wygenerowanej w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 za pomocą ModelSim®. Dzieje się tak tylko w przypadku VHDL, a nie Verilog, gdy masz licencję modelSim w jednym języku.

   

  Błąd #**: nie uzyskanie licencji na symulację Verilog. Nie można wymeldować się z żadnej z tych funkcji licencji: msimhdlmix; qhsimvl; lub błąd msimhdlsim# ** (vsim-3039) ./.. AlteraTenGigMac.vhd(4743): nie powiodło się wprowadzenie "altera_avalon_st_pipeline_stage".

  Rozdzielczość

  Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje ten problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0. Pobierz i zainstaluj poprawkę 0.22 z odpowiedniego linku poniżej:

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.