Identyfikator artykułu: 000084908 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-09-2012

Dlaczego mój punkt końcowy PCI Express nie odpowiada na żądanie wyłączenia łącza ze złożonego katalogu głównego?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku konfiguracji jako punktu końcowego mogą wystąpić problemy z sterowaniem rdzeniem Altera® PCI Express® do stanu Link Disable.  Rdzeń PCI Express może przesyłać komunikat ts1 o obcinanej (nieprawidłowej długości) podczas przejścia na tryb bezczynności elektrycznej.

W symulacji moduł BFM portu głównego może występować problem z błędem "TS Ordered set length error".

Rozdzielczość

Obecnie możliwe jest unikanie korzystania z tej opcjonalnej funkcji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.