Identyfikator artykułu: 000084923 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 21-01-2015

Jak uruchomić symulację trybu streamingu SerialLite III w celu zaawansowanego trybu taktowania?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Przykładowy testbench SerialLite III wygenerowany z rdzeniem IP wykorzystuje standardowy tryb taktowania (SCM) i domyślne ustawienia parametrów. Aby przeprowadzić symulację w zaawansowanym trybie taktowania (ACM), domyślne ustawienia w teście muszą zostać zmodyfikowane ręcznie, aby dostosować ustawienia użytkownika w GUI edytora parametrów IP.

  Rozdzielczość

  1. Przejdź do nazwy wariantu \'_example/seriallite_iii/example_testbench\' i otwórz plik \'test_env.v\' w edytorze tekstu.

  2. Zmodyfikuj następujące elementy test_env parametry dopasowane do ustawień edytora parametrów IP użytkownika.
  - user_clock_frequency (Wymagana częstotliwość zegara użytkownika)
  - pll_ref_freq (częstotliwość referencyjna nadajnika-odbiornika)
  - pll_ref_var (częstotliwość referencyjna nadajnika-odbiornika)
  - data_rate (szybkość transmisji danych nadajnika-odbiornika na pasm)
  - meta_frame_length (Meta długość klatki)
  - ecc_enable (ochrona ECC)

  Zanotuj następujące informacje test_env Parametry nie są wykorzystywane w zaawansowanym trybie taktowania i mogą zostać zignorowane.
  - reference_clock_frequency (częstotliwość zegara referencyjnego fPLL)
  - coreclkin_frequency (Częstotliwość zegara rdzenia)

  3. Przejdź do \'./vsim\' podnajem i otwórz \'run_vsim.do\' w edytorze tekstu.
  A. Dodaj \' zdefiniować ADVANCED_CLOCKING\' do opcji polecenia vsim.
  B. Skonfiguruj liczbę linii w \'-G/test_env/pasy=\'.
  — Domyślna liczba linii ustawionych jest na 5.

  4. Przeprowadzaj symulację zgodnie z procedurą opisaną w przewodniku użytkownika SerialLite III.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.