Identyfikator artykułu: 000084996 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-10-2013

Wytyczne dotyczące połączeń z rodziną urządzeń Cyclone IV: znane problemy

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Problem 137246: Wersja 1.5

Jeśli połączenia JTAG nie są używane, musisz podłączyć TCK do GND, TDI i TMS pin do VCONNECT, a TDO nie jest połączone.

Numer 77849: Wersja 1.4

Urządzenia Cyclone IV E nie mają dedykowanego taktowania CLK0. Dostępnych jest nawet 15 pinów zegara (CLK[15..1]).

Numer 59732: Wersja 1.4

DATA0 i DATA1 są określane jako "dwukierunkowe open-drain", ale są nieprawidłowe i zostaną poprawione, by stwierdzić, że są jedynie "dwukierunkowe".

Problem 382585, wersja 1.4

Uwaga 2 nie wymienia wszystkich dostępnych VCC_CLKIN napięciach dla banków 3B i 8B.  Wersja 1.4 wyświetla tylko 2,5 V, ale 1,2 V, 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,0 V i 3,3 V są obsługiwane napięcia do VCC_CLKIN na brzegach 3B i 8B.

Numer 66844, Wersja 1.4

W przypadku pinu CRC_ERROR Uwaga 24 zostanie usunięta, ponieważ nie ma ona związku z CRC_ERROR pinem.

Opis pinu zostanie również zaktualizowany, aby odzwierciedlić, że pin CRC_ERROR jest zawsze pinem open-drain, jeśli jest używany jako pin CRC_ERROR i nie jest to dedykowane wyjście, w którym można włączyć pin CRC_ERROR jako otwarty wyczerpywany w zakładce wykrywania CRC_ERROR w oknie dialogowym Opcje urządzenia i styków .

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.