Identyfikator artykułu: 000085006 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Błąd: urządzenie konfiguracyjne ASP nie działa, ponieważ łańcuch JTAG zawiera nieznany sprzęt

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten błąd może wystąpić podczas próby konfiguracji urządzenia EPCS za pomocą serialowego modułu ładowania flash, w którym urządzenie Altera® FPGA znajduje się w łańcuchu JTAG z urządzeniami innych dostawców.

Aby rozwiązać ten problem, w oknie programowania Quartus® II wykonaj następujące czynności:

1. Wykonuj automatyczne wykrywanie, aby programator Quartus II mógł odczytać wszystkie kody IDCODE JTAG z urządzeń w łańcuchu JTAG.

2. Z menu Edytuj kliknij Dodaj urządzenie.

3. Przewiń w dół do dołu kolumny Rodzina urządzeń i podświetl "Definiowane przez użytkownika" — powinna istnieć lista urządzeń o nazwie UNKNOWN_

4. Podświetl nieznany sprzęt i kliknij Edytuj

5. Możesz zmienić nazwę Urządzenia tak, aby nie było ono wyświetlane jako UNKNOWN_

6. Zmień długość rejestru instrukcji na informacje o urządzeniu. Zazwyczaj informacje o długości rejestru instrukcji można znaleźć w pliku BSDL urządzenia.

7. Kliknij OK, aby zapisać informacje

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® IV FPGA
Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.