Identyfikator artykułu: 000085107 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego avl_ready detwierdzenie roszczeń po otrzymaniu prośby o odczyt lub zapis?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Korzystając z kontrolera szybkości kwartalnej DDR3 UniPHY, można zauważyć, że avl_ready znika natychmiast po zgłoszeniu żądania odczytu lub zapisu. Prowadzi to do niskiej wydajności odczytu i zapisu kontrolera.

  Istnieje znany problem z kontrolerem szybkości kwartału, w którym potwierdza on avl_ready w wyniku polecenia seryjnego o rozmiarze serii większym niż jeden. Kontroler de-potwierdza avl_ready dla jednego cyklu obiegowania kolejki poleceń Avalon.

  Rozdzielczość

  Obejście polega na wykorzystaniu rozmiaru serii jednego do osiągnięcia maksymalnej wydajności lub wykorzystania większego rozmiaru serii, takich jak 32 lub 64, w celu zminimalizowania skutków jednego cyklu zmian.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 8 prod.

  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Stratix® V E
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Stratix® IV E
  Stratix® III FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.