Identyfikator artykułu: 000085126 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 13-08-2012

W jaki sposób we/wy różniczkowe interfejsy (I/O) urządzenia psuedo są wdrażane w Stratix bankach I/O urządzeń II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Możliwe jest stworzenie różniczkowego interfejsu we/wy w Stratix® brzegach urządzeń II poprzez wdrożenie dwóch jednokrotnych pinów we/wy.

Altera® zaleca wdrożenie wszelkich standardów różniczkowych psuedo za pomocą istniejących par różniczkowych pinów (tj. LVDS i CLK). Powodem jest to, że te piny mają bardziej restrykcyjną przewagę niż standardowe piny we/wy, które nie różnią się od różnicy.

Wyjście można by po prostu skonstruować poprzez przekierowywanie sygnału do dwóch rejestrów wyjściowych (po jednym w każdym zróżnicowanym pinie IOE) jeden rejestr z zegarem taktowanym prosto z zegara, a drugi poza inwizją zegara.

Dane wejściowe są takie same, należy użyć pary różniczkowych pinów, ale używane są tylko dodatnie dane wejściowe polaryzacji. Innymi słowami w projekcie wymagana jest jedynie inwersja pinu, natomiast inwersja jest zastrzeżona, gdy przypisany jest różnicowy standard we/wy. Jakiekolwiek dane wejściowe będą wykorzystywać jedynie sygnał dodatni i są wymieniane na V EMPATIĘ (która jest nadal wymagana).

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.