Identyfikator artykułu: 000085148 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak skonfigurować kanał nadajnika-odbiornika Stratix® II GX do pracy między szybkością transmisji danych 2 Gb/s a 3,125 Gb/s przy użyciu trybu "BASIC - double width"

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 6.1 i 7.0 nie można skonfigurować menedżera wtyczek Megawizard® ALT2GXB w trybie BASIC (z szerokością bloku korektora ustawioną na podwójną szerokość) przy prędkości transmisji danych w wymienionych poniżej konfiguracjach 2,5 Gb/s- 3.125 Gb/s i 2 Gb/s– 3,125 Gb/s dla konfiguracji1 i konfiguracji2.

konfiguracja 1: stosuje się szerokość interfejsu PLD = 16, 8 B / 10 B i dopasowują szybkość.

konfiguracja2: szerokość interfejsu PLD = 16, brak 8b/10b, brak matchera szybkości i brak bloku zamawiania bajtów.

Powodem tego ograniczenia szybkości transmisji danych jest to, że w wersji 6.1 megawizard ALT2GXB umożliwia maksymalną szybkość transmisji danych odpowiednio 5 Gb/s i 4 Gb/s w konfiguracji 1 i konfiguracji 2. Jeśli użyjesz opcji "/2" w "współczynniku podziału szybkości danych" (na ekranie "ogólnym" megawizardu ALT2GXB), możesz osiągnąć efektywną szybkość transmisji danych nawet do 2,5 Gb/s na potrzeby konfiguracji 1 i 2 Gb/s w przypadku konfiguracji2.

Ograniczenie to stało się stało, począwszy od wersji oprogramowania Quartus® II 7.1.

W związku z tym, aby uruchomić nadajnik nadawczo-odbiorczy do 3,125 Gb/s w wyżej wymienionych konfiguracjach, użyj Megawizard z dozwoloną prędkością danych, a następnie ręcznie zmień następujące parametry w plikach wyjściowych .v/.vhd wygenerowanych przez MEGAwizard ALT2GXB.

cmu_pll_inclock_period

rx_cru_inclock_period

rx_data_rate

tx_data_rate

Poniższy przykład zawiera modyfikację wymaganą do uzyskania skutecznej prędkości transmisji danych 3 Gb/s w konfiguracji 1 dla pliku verilog wygenerowanego przez megawizard ALT2GXB.

Krok 1: ustaw megawizard ALT2GXB w konfiguracji1. Ustawienie częstotliwości wejściowej zegara referencyjnego na 125 MHz. Ustaw szybkość transmisji danych na 5 Gb/s. Ustawienie "współczynnik podziału szybkości danych" na 2.  Zgodnie z tym ustawieniem nadajnik-odbiornik działa z prędkością 2,5 Gb/s.

Wygenerowana wartość .v ma następujące wartości parametrów.

alt2gxb_component.cmu_pll_inclock_period = 8000

alt2gxb_component.rx_sem_inclock_period =8000

alt2gxb_component.rx_data_rate = 5000

alt2gxb.component.tx_data_rate = 5000

Krok 2: zmodyfikuj powyższy plik .v.  W kroku 1 zastosowano 125 MHz (5 Gb/s = 125*40).  Aby uzyskać maksymalną szybkość transmisji danych 6 Gb/s, należy zmienić referencyjną częstotliwość zegara na 150 MHz (150*40 = 6 Gb/s). Ponieważ zastosowano "współczynnik podziału prędkości danych" na 2 w kroku 1, otrzymujesz efektywną szybkość transmisji danych 3 Gb/s. Następujące są wymagane zmiany w pliku .v.

alt2gxb_component.cmu_pll_inclock_period = 6667

alt2gxb_component.rx_pokaż_inclock_period =6667

alt2gxb_component.rx_data_rate = 6000

alt2gxb.component.tx_data_rate = 6000

--W przypadku symulacji functional verilog RTL w narzędziach innych firm zmień następujące parametry w pliku .vo.

nliOl.inclk1_period

nliOl.inclk2_period

nlilO.cruclk0_period

nlilO.cruclk1_period

nlilO.cruclk2_period

W tym przykładzie zmień wartości dla powyższych parametrów na 6667 (w celu uwzględnienia zegara referencyjnego wejścia 150 MHz).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® II GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.