Identyfikator artykułu: 000085180 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę zmodyfikować plik Serial Vector Format (SVF) zawierający klucz zabezpieczeń dla mojej funkcji zabezpieczeń projektu Stratix® II, abym mógł zaprogramować klucz zabezpieczeń w urządzeniu Stratix II w łańcuchu urządzeń Joint Test Acti...

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Musisz ominąć wszystkie inne urządzenia w łańcuchu JTAG podczas programowania klucza zabezpieczeń do urządzenia Stratix II za pomocą pliku SVF. Aby to osiągnąć, musisz ręcznie zmodyfikować plik SVF, ponieważ plik ten może być użyty tylko do zaprogramowania urządzenia Stratix II w jednym łańcuchu urządzeń.

Następujące wiersze należy dodać do pliku SVF, w zależności od liczby urządzeń przed i/lub po urządzeniu Stratix II w łańcuchu JTAG. Musisz znasz rejestr instrukcji i ominąć długość rejestru wszystkich innych urządzeń w łańcuchu. Dodaj linie za linią CZĘSTOTLIWOŚCI w pliku SVF:

HIR 10 TDI (3FF); "10 TDI (3FF); "HDR 1 TDI (1); "TDR 1 TDI (1); "
Musisz zmodyfikować część sprawdzającą również IDCODE urządzenia. Na przykład jeśli korzystasz z EP2S130, domyślnie plik ma następujący wiersz:

SDR 32 TDI (FFFFFFFF) TDO (020950DD) MASK (0FFFFF);

Dodaj następującą linię zaraz przed powyższym wierszem:

SIR 10 TDI (006);

Plik SVF można teraz wykorzystać do zaprogramowania klucza zabezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że same modyfikacje nie kontrolują napięcia programowania 3,7 V.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.