Identyfikator artykułu: 000085207 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

W przypadku danej prędkości transmisji danych, która częstotliwość zapewni najlepszą wydajność zakłócenia dla szybkiego PLL CMU nadajnika-odbiornika o dużej prędkości w urządzeniach GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Aby uzyskać określoną szybkość danych, megawizard ALTGX zawiera listę dostępnych częstotliwości zegara w menu rozwijanym "Czym jest częstotliwość zegara wejściowego?".  Opcje wyższej częstotliwości powinny zapewnić lepszą wydajność zakłócenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 6 prod.

Układ FPGA Stratix® GX
FPGA Stratix® II GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® IV GT

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.