Identyfikator artykułu: 000085219 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-07-2015

Czy możliwe jest obniżenie napięcia VCCIO w urządzeniach Stratix II po konfiguracji?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, napięcie VCCIO banków we/wy urządzenia Stratix® II, które nie mają pinów konfiguracyjnych, można wyłączyć po konfiguracji. Szybkość pochylienia przy zasilaniu z gniazdka musi wynosić mniej niż 100 ms.

Napięcie VCCIO banków we/wy, które mają piny konfiguracyjne, nie może być zasilane w trybie użytkownika.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.