Identyfikator artykułu: 000085274 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-03-2013

Jaka jest wartość różniczczego układu Rx On-Chip (OCT) różniczczego nadajnika-odbiornika na urządzeniach Arria II GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Wartość różniczkowego układu Rx On-Chip terminatora nadajnika-odbiornika (OCT) na urządzeniach Arria® II GX to połączenie dwóch pojedynczych zakończonych rezystorów OCT z generatorem Vcm.

Rys. 1–24 podręcznika urządzenia nadawczo-odbiorczego Arria II GX przedstawia łączną wartość dwóch pojedynczych rezystorów jedno zakończonych

Na przykład każdy rezystor to 50 Omów, co tworzy łączną wartość 100 Omów.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Arria® II GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.