Identyfikator artykułu: 000085283 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy serialowy moduł ładowania flash (SFL) obsługuje poczwórne urządzenie konfiguracyjne w trybie Active Serial x4?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, SFL w Quartus® Oprogramowanie II wersji 11.1 i późniejszej obejmuje obsługę czteroseriowego urządzenia konfiguracyjnego (EPCQ) w trybie Active Serial x4 (ASx4).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 8 prod.

FPGA Cyclone® V GX
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V GT
FPGA Arria® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.