Identyfikator artykułu: 000085316 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego szacowana moc przy moim projekcie z zegarem jest wyłączona prawie tak samo, jak przy szacowaniu zużycia energii przy włączonych wszystkich zegarach?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku rejestrów rdzeni i IO wyłączenie włączonego zegara (CE) uniemożliwia przełączanie rejestrów, ale rdzeń zegara będzie się przełączał, zużywając energię.  Ponieważ taktowanie jest dużym źródłem zużycia energii (znacznie większe niż rejestry, które przełączają), należy spodziewać się średnio jedynie zmiany poboru mocy po wyłączeniu przez rejestry swoich komputerów CE.  Jednakże korzystanie z zegara zapobiega przełączaniu wyjść z bloków, dzięki czemu można również zapisać dynamiczną moc związaną z niepotrzebnym przełączaniem trasowania lub dowolną logiczną kombinacją niższego rzędu, zasilaną przez dany blok.

W przypadku bloków RAM większość ich mocy pochodzi z taktowania pamięci RAM, a gdy nie zegarujesz pamięci RAM, zużywa ona niewielkie ilości energii.  W związku z tym, można zauważyć bardziej zauważalną różnicę, gdy korzystanie z zegara włącza się na RAM.

Podsumowując, każdy projekt jest wyjątkowy i chociaż niektóre konstrukcje nie odnoszą tak ogromnej korzyści z korzystania z zegara, jak inne, Altera zaleca korzystanie z CE i mierzenie ich skuteczności w projektowaniu.

Chociaż rozwiązanie to może pomóc wyjaśnić zachowanie dwóch identycznych konstrukcji z włączonymi systemami CE i wyłączeniem CE, nie oznacza to specyfikacji ani rekomendacji mocy dla konkretnego projektu.  We wszystkich przypadkach upewnij się, że zasymulujesz moc, aby przewidzieć zużycie energii specyficzne dla Twojego chipa.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.