Identyfikator artykułu: 000085335 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Następujące <x> piny wykorzystują diody mocujące na chipie, ale VCCIO banku we/wy nie wynosi 3,3 V</x>

Środowisko

 • PCI
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten komunikat występuje, ponieważ oprogramowanie Quartus® II umożliwia włączenie diody zaciskowej PCI tylko dla pinów we/wy, które korzystają ze standardu we/wy 3,3 V.

  Aby obejść to ograniczenie w przypadku pinów wejściowych w bankach wejścia/wyjścia 2,5 V, zdefiniuj pin jako standard we/wy 3,3 V. Jest to dozwolone, ponieważ wejścia 3,3 V są dozwolone w banku wejścia/wyjścia 2,5 V.  Oprogramowanie z powodzeniem kompiluje projekt, czego efektem jest pin wejściowy z diodą mocującą 2,5 V. Altera® nie obsługuje tej aplikacji, ponieważ dioda zaciskowa PCI przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w standardzie we/wy 3,3 V. Brak planów dostarczenia modeli IBIS dla tej implementacji.

  Począwszy od wersji 7.1, komunikat dotyczący oprogramowania Quartus® II został udoskonalony w tym przypadku.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® II FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.