Identyfikator artykułu: 000085345 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Czy bit VCO po skalowaniu w pliku inicjalizacji pamięci (MIF) jest generowany przez oprogramowanie Quartus II w celu nieprawidłowego ustawienia rekonfiguracji PLL Stratix III?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, poskalowany bit VCO w dokumencie MIF wygenerowanym przez oprogramowanie Quartus® II w wersji 7.2SP3 i wcześniejszej, w przypadku rekonfiguracji PLL Stratix® III, jest ustawiany nieprawidłowo.
   
  To bit 9 w MIF i to ustawienie bitowe określa, czy licznik VCO po skali (K) jest pomijany, czy nie.

  Podzespoł Quartus® II ustawia ten bit na "1", jeśli pomija on licznik poskalowy VCO, co jest poprawne dla urządzeń Stratix III. Autor mif ustawia bit na "0", który jest niepoprawny dla urządzeń Stratix III.

  Asembler Quartus II, który generuje plik konfiguracyjny urządzenia, prawidłowo ustawia ten bit.  PLL będzie działać tak, jak zaprojektowano przed rekonfiguracją PLL w trybie użytkownika.  Ten problem dotyczy jedynie mif wygenerowanego do rekonfiguracji PLL.  Aby zapewnić poprawne działanie po rekonfiguracji PLL, należy ręcznie edytować MIF i zmienić bit 9 na właściwe ustawienie.

  Podręcznik zostanie również zaktualizowany w przyszłej wersji.

  Rozdzielczość Narzędzie mif writer jest stało się oprogramowaniem Quartus® II w wersji 13.0.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® III FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.