Identyfikator artykułu: 000085362 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę podłączyć zegary taktowania zegarowe i zegary wyjściowe PLL do globalnego bloku sterowania zegarem w urządzeniach Stratix III i Stratix IV?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Mapowanie między wejściowymi pinami zegara, wyjściami licznika PLL i wejściami bloku sterowania zegarem jest następujące dla urządzeń Stratix® III i Stratix IV:

  • inclk[0] i inclk[1] — mogą być zasilane przez jeden z czterech dedykowanych pinów zegara po tej samej stronie urządzenia.
  • inclk[2]— mogą być zasilane przez liczniki PLL C0 i C2 z dwóch centrowych PLL po tej samej stronie urządzenia.
  • inclk[3]— mogą być zasilane przez liczniki PLL C1 i C3 z dwóch centrowych PLL po tej samej stronie urządzenia.

W celu dynamicznego wyboru tych źródeł zegara możesz wykorzystać megafunkcję ALTCLKCTRL w swoim projekcie.

W narożnikach PLL (L1, L4, R1 i R4) oraz odpowiednie piny wejściowe zegara (PLL_L1_CLK i tak dalej) nie obsługują dynamicznego wyboru sieci GCLK.

Wybór źródła zegara dla sieci GCLK i RCLK z narożników PLLs (L1, L4, R1 i R4) oraz odpowiednie piny wejściowe zegara (PLL_L1_CLK i tak dalej) jest kontrolowane statycznie przy użyciu ustawień bitów konfiguracji w pliku konfiguracyjnym (.sof lub .pof) generowanych przez oprogramowanie Quartus® II.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

Stratix® III FPGA
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.