Identyfikator artykułu: 000085364 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak wygląda zachowanie zegarów wyjściowych pętli zablokowanej fazą (PLL), jeśli zegar wejściowy jest wyłączony, gdy urządzenie pracuje w trybie użytkownika dla mojego urządzenia APEX 20KE lub APEX 20 KBC?

Środowisko

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Jeśli usuniesz zegar wejściowy, PLL ześli się do ograniczenia niższej częstotliwości (200 MHz) sterowanego napięciem oscylatora (VCO). VCO będzie nadal działać z pewną częstotliwością początkową. Zegary wyjściowe PLL są następnie równe częstotliwości kondygnacji VCO podzielonej przez K lub V, które są sygnałami wyjściowymi dla dwóch wyjść zegara PLL. clock0 I clock1.

  Limit częstotliwości vco może wynosić poniżej 200 MHz, w zależności od procesu, napięcia i temperatury. W związku z tym limit częstotliwości podłodze VCO może się różnić w zależności od partii. Chociaż Altera określa minimalną częstotliwość VCO, częstotliwość wyjściowa zegara nie może być zagwarantowana, jeśli zegar wejściowy został usunięty.

  Po wyłączeniu zegara wejściowego PLL stracą blokadę, a LOCK pin zejdą nisko. Po ponownym zastosowaniu zegara wejściowego PLL ponownie zablokuje się na sygnał zegara, a czas blokady musi zapewnić odzyskanie blokady PLL.

  Podczas symulacji w oprogramowaniu Altera® Quartus® II moc wyjściowa zegara PLL będzie niska, ponieważ symulator nie może modelować częstotliwości z serii Quartus® II. W LOCK tej chwili numer PIN również będzie niski. Po ponownym zastosowaniu zegara wejściowego wyjścia zegara PLL rozpocznie się przełączanie w symulacji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Apex™ 20K

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.