Identyfikator artykułu: 000085377 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę wyświetlić wiele sygnałów jako jedną magistralę na wyjściu fali symulacyjnej Quartus® II?

Środowisko

 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis The Quartus®Wyjście symulatora II służy wyłącznie celom wyświetlania i nie może zostać zmodyfikowane. Jednakże możesz wykonać następujące kroki, aby wyświetlić sygnały razem w jednej magistrali:

  1. Zapisz wyniki symulacji jako plik vector waveform file (.plik plik.obraz.
  2. Otwórz NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA WI w oprogramowaniu Quartus® II.
  3. Wybierz sygnały, które mają być częścią magistrali, i wybierz Grupuj (kliknij prawym przyciskiem myszy menu podręczne).
  4. Wprowadź nazwę grupy i radix , a następnie kliknij OK.

  Aby uniknąć tych kroków i zasymulować sygnały jako grupa w wyjściu symulatora, zgrupuj sygnały w źródłowym KODZIE. Wyniki symulacji można również zapisać w oryginalnym PLIKU WEJŚCIOWYM WIOŚ. Użyj opcji Nadpisaj plik wejściowy symulacji z wynikami symulacji na stronie symulatora okna dialogowego Ustawienia (menu Cesji).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Stratix®

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.