Identyfikator artykułu: 000085380 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-06-2015

Dlaczego funkcja produktów skalarnych w rdzeniu IP ALTERA_FP_FUNCTION nie mapuje Arria 10 twardych bloków zmiennoprzecinkowych?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Ze względu na problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.1, funkcja skalarnego produktu w ALTERA_FP_FUNCTION IP nie mapuje Arria® 10 twardych bloków zmiennoprzecinkowych.
  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, wymień ten plik:

  Katalog instalacyjny /ip/altera/dsp/altera_fp_functions/source/altera_fp_hw.tcl

  z tym plikiem , altera_fp_hw.tcl

  Ten problem został naprawiony począwszy od aktualizacji 14.1 oprogramowania Quartus II w wersji 14.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.