Identyfikator artykułu: 000085383 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-03-2016

Co należy zrobić, jeśli rdzeń IP JESD204B nie spełnia timingów konfiguracji w urządzeniach Arria V GT i ST?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W wersji 15.0 oprogramowania Quartus® II rdzeń IP JESD204B może nie osiągnąć timingów konfiguracji przy prędkości transmisji danych powyżej 7,50 Gb/s (częstotliwość taktowania połączenia rdzenia IP powyżej 187,5 MHz) w urządzeniach Arria® V GT i ST.

  Rozdzielczość

  Aby zamknąć timing, użyj następujących ustawień:

  • Tryb optymalizacji: wydajność (duży nakład pracy – wydłuż czas pracy)
  • Zaawansowane ustawienia (instalator)
   • Nakład pracy instalatora: standardowe dopasowanie
   • Wykonaj analizę topologii taktowania podczas routingu: włączony
   • Wykonaj syntezę fizyczną, aby uzyskać logiczną kombinację, by uzyskać wydajność: włączoną.
   • Wykonaj powielanie rejestru w celu uzyskania wydajności: włączone
   • Wykonaj retiming rejestracji w celu uzyskania wydajności: włączony
   • Mnożnik nakładu pracy: 4.0
   • Poziom optymalizacji timingów routera: maksymalny

  Jeśli błędy timingów nadal istnieją, podejmuj następujące działania:

  • Nadmierne ograniczanie zegara połączenia (domena zegara rdzenia IP) o 10–15% w pliku user Synopsys Design Constraint (.sdc) i zamknięcie timingu z docelową częstotliwością w TimeQuest. Przykładowo, jeśli zegar połączenia 187,5 MHz jest generowany przez rdzeniowy PLL, ogranicz zegar referencyjny PLL rdzenia 187,5 MHz (nazwa zegara to device_clk) z 260 MHz (12%) za pomocą polecenia create_clock:

  zestaw current_exe == $::TimeQuestInfo (nameofexe konfigurowalny)

  if { == "quartus_fit"} {

  create_clock —nazwa device_clk —okres 3.85 [get_ports device_clk]

  } inaczej {

  create_clock —nazwa device_clk —okres 5.33 [get_ports device_clk]

  }

  • Użyj designu Space Explorer II, aby przeprowadzić zmiatanie inicjatora, aby określić optymalny numer inicjowania inicjowania instalatora.
  Najwyższa szybkość transmisji danych rdzenia IP JESD204B dla urządzeń Arria V GT i ST wynosi 7,50 Gb/s w przyszłych wersjach oprogramowania Quartus II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Arria® V i SoC
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V ST SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.