Identyfikator artykułu: 000085420 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Błąd: port wyjściowy OUTCLK stratixv_phy_clkbuf atomu "Hierarchia| {instance_name}_p0_memphy_top:memphy_top_inst|uphy_clkbuf_memphy" ma co najmniej jeden niezgodny z prawem wyrywek.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten błąd może wystąpić wraz z następującym błędem podczas kompilowania kontrolera opartego na pamięci DDR3 SDRAM UniPHY wygenerowanego dla urządzenia Stratix® V w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 11.0 lub wcześniejszej w oprogramowaniu Quartus II wersji 11.0SP1.

  Błąd: hierarchia stratixv_clkena Atom| {instance_name}_p0_memphy_top:memphy_top_inst|pll_write_clk~CLKENA0" jest niezgodny z prawem cel

  Ten błąd występuje z powodu następującego globalnego przypisania sygnału dokonanego w pliku QSF dla sygnału pll_write_clk

  set_instance_assignment — nazwa GLOBAL_SIGNAL "GLOBALNY ZEGAR" — do "Hierarchii| {instance_name}|pll_write_clk"

  To przypisanie jest wykonane przez wersję IP przed 11.0SP1 i jest obecne w QSF po przejściu na wersję Quartus II 11.0SP1, co stawia ten zegar na drzewie zegara PHY zamiast globalnego drzewa zegara, które było używane w wersji przed nim.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, komentuj wszelkie przypisane globalne sygnały do pll_write_clk sygnału w pliku QSF lub uruchom plik {instance_name}_pin_assignments.tcl w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 11.0SP1 po regeneracji rdzenia.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Stratix® V E
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.