Identyfikator artykułu: 000085469 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Błąd: ATX Atom"<alt4gxb hierarchy="">|atx_pll" w miejscu "HSSIPLL_<location>" wymaga bloku kalibracji w miejscu "CALIBRATIONBLOCK_&lt; lokalizacji&gt;"</location></alt4gxb>

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Oprogramowanie Quartus® II nieprawidłowo generuje ten błąd, jeśli projekt nadajnika-odbiornika Stratix IV GX ma kanały nadawczo-odbiorcze i bloki PLL ATX podłączone do różnych bloków.

Blok PLL ATX w urządzeniu Stratix® IV GX musi być podłączony do bloku kalibracji (CAL), aby otrzymywać prądy referencyjne luki w paśmie. W niektórych pakietach urządzeń istnieją dwa bloki CAL na stronę. Każdy blok CAL zapewnia kontrolę dla określonych bloków nadawczo-odbiorczych i bloków PLL ATX.

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Aby obejść ten błąd, użyj co najmniej jednego kanału nadajnika-odbiornika, który jest skalibrowany przez ten sam blok CAL, co pll ATX.

Przykładem jest używanie urządzenia EP4SGX530NF45. To urządzenie zawiera 4 bloki nadajnika-odbiornika i dwa bloki PLL ATX na bok. ATX PLL R1 jest kalibrowany przez blok CAL R1, a kanały GXBR0 i GXBR1 są kalibrowane przez blok CAL R0. Jeśli ATX PLL R1 służy do dostarczania zegarów kanałom nadajnika przypisanym w GXBR0 lub GXBR1, oprogramowanie Quartus II generuje błąd. Aby obejść błąd kompilacji, przypisz kanał w bloku nadajnika-odbiornika GXBR2 lub GXBR3 (te dwa bloki nadajnika-odbiornika są kontrolowane przez blok CAL R1). Możesz utworzyć dodatkowe instancję urządzenia nadawczo-odbiorczego lub przypisać istniejące wystąpienie do korzystania z tych bloków nadawczo-odbiorczych.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.