Identyfikator artykułu: 000085507 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Dlaczego podczas korzystania z programu Quartus II w wersji 5.0 programatora programatora można pomyślnie zaprogramować urządzenie EPCS, ale Stratix® II aktywna konfiguracja szeregowa nie działa, gdy zastosowano nieudaną pof?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Ten problem z trybem wzmocnionym AS zostanie rozwiązany w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 5.0 SP1. Przed udostępnieniem oprogramowania Quartus® II w wersji 5.0 SP1, rozwiązanie tymczasowe jest dostępne z poprawką, która rozwiązuje ten problem. Poproś o poprawkę za pośrednictwem mySupport.

Ten problem zależy od projektu, co oznacza, że niektóre konstrukcje mogą napotkać problem, podczas gdy inne nie.

Stratix II Aktywna konfiguracja szeregowa działa prawidłowo, gdy EPCS jest zaprogramowany z nieskompresowanym POF.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® II FPGA
Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.