Identyfikator artykułu: 000085604 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 18-04-2016

Błąd wewnętrzny: podsystem: EDA, plik: wsc_hierarchy_builder.cpp, wiersz: 1928 nie może znaleźć informacji o hierarchii

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten błąd może wystąpić podczas generowania listy sieciowej Verilog dla Primetime, kiedy timequest Timing Analyzer jest włączony w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 6.1.

Ten błąd występuje w przypadku przypisania projektu, które uruchamiają syntezę hierarchiczną (np. jedno przypisanie do syntezy globalnej i to samo przypisanie z inną wartością na podmiocie), co powoduje, że program Netlist Writer Primetime EDA generuje hierarchiczną listę sieciową.

Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Quartus® II 7.0.

Można również skorzystać z mySupport, aby poprosić o poprawkę 0.24 dla oprogramowania Quartus® II w wersji 6.1, która rozwiązuje ten problem.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.