Identyfikator artykułu: 000085671 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego jest to 17-bitowy sygnał reconfig_fromgxb z TSE Megacore, natomiast ALT_RECONFIG Megacore jest jedynie 5-bitowym urządzeniem Cyclone IV GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

TSE Megacore® 17-bitowe sygnały "reconfig_fromgxb" oparte na Stratix® ALT_RECONFIG megacore urządzeń IV GX, który ma najwyższą długość magistrali. Rzeczywista szerokość sygnału stosowana w TSE opiera się jednak na ALT_RECONFIG Megacore urządzeń wykonawczych. W takim przypadku implementacja w Cyclone jest stosowana tylko reconfig_fromgxb[4:0].® urządzenia IV GX.

Poniżej znajdują się listy szerokości sygnału "reconfig_fromgxb" stosowane w różnych urządzeniach.

  1. Arria® GX [0:0]
  2. Arria II GX [16:0]
  3. Drukowanej® IV [16:0]
  4. Stratix II GX [0:0]
  5. Stratix IV GX [16:0]
  6. Cyclone IV GX [4:0]

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.