Identyfikator artykułu: 000085682 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Błąd: numer pocztowy wymagany dla dziennika2, a nie (0)

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas generowania systemu opartego na technologii SOPC Builder, który zawiera mikroprocesor Excalibur ARM Core. Ten błąd pojawi się, jeśli nazwa projektu Quartus II będzie dłuższa niż 8 znaków. Możesz obejść ten błąd, zapewniając, że nazwa twojego procesora Quartus IIproject zawiera 8 znaków lub mniej.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Excalibur™

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.