Identyfikator artykułu: 000085691 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-12-2015

Podręcznik urządzenia Cyclone® V: znane problemy

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

338064 problemu: część 1, część 8. Łagodzenie skutków SEU dla urządzeń Cyclone® V, wersja 2015.06.12

Na stronie 8-9 sekcja Timing zawiera następujące informacje:

Pin CRC_ERROR jest zawsze nisko napędzany podczas obliczania CRC przez co najmniej 32 cykle zegara. W przypadku wystąpienia błędu pin jest napędzany wysoko po aktualizacji EMR lub wygaśnięciu 32 cykli zegara, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W związku z tym można rozpocząć pobieranie zawartości EMR na wznoszącym się brzegu CRC_ERROR pin. Pin pozostaje wysoki, dopóki aktualna klatka nie zostanie odczytana, a następnie ponownie na niskim poziomie przez co najmniej 32 cykle zegara.

Jest to jednak nieprawidłowe. Należy stwierdzić w następujący sposób:

Przypinka CRC_ERROR jest zawsze nisko napędzana podczas obliczeń CRC. W przypadku wystąpienia błędu, twardy blok EDCRC wykonuje 32 cykle zegara, aby zaktualizować EMR, pin jest napędzany wysoko po aktualizacji EMR. W związku z tym można rozpocząć pobieranie zawartości EMR na wznoszącym się brzegu CRC_ERROR pin. Pin pozostaje wysoki, dopóki bieżąca klatka nie zostanie odczytana, a następnie ponownie na niskim poziomie przez 32 cykle zegara.

Rys. 8–6 stanów obliczenia CRC (minimum 32 cykle zegara), ale powinien on wyliczenie CRC (32 cykle zegara).

 

Problem 132933: Rozdział 8 tomu, łagodzenie skutków SEU dla urządzeń Cyclone V, wersja 2014.06.30

W tabeli 8-3 nieprawidłowo pokazano Cyclone E w kolumnie wariantu. Powinien on wskazywać Cyclone V E.

 

Problem 136679: Funkcje we/wy urządzeń Cyclone V, wersja 2013.06.21

 

Strona 33 wskazuje, że słaby rezystor podkręconia nie jest obsługiwany w dedykowanych stykach zegara.  Jest to nieprawidłowe, słaby rezystor podkręconia jest obsługiwany w dedykowanych pinach zegara.

 

Problem 138112: Dane katalogowe urządzenia Cyclone v, wersja 1.3 2012.12.28

 

W tabeli 5–24 pokazano programowalne funkcje i ustawienia IOE urządzeń Cyclone V. Wiersz funkcji pre-osus oznacza, że przypisane wartości mają zastosowanie, by umożliwić 0 (włączone) i 1 (wyłączone). Ta komórka powinna zostać zaktualizowana do 0 (wyłączanie) i 1 (włącz).

Numer 156380: sieci zegarowe i pll w urządzeniach Cyclone V, wersja 2013.05.06

W przypadku korzystania z automatycznego przełączania zegara istnieją dwa nieprawidłowości w zakresie wymagań, pierwszy z nich jest nieprawidłowy. Mówi:

"Oba wejścia zegara muszą działać".

Celem automatycznego przełączania zegara jest przełączenie między zegarami, jeśli jeden przestanie działać. Rzeczywisty wymóg jest taki, że zegary muszą działać, gdy FPGA jest skonfigurowany. Wyszyński powinien powiedzieć:

"Oba wejścia zegara muszą działać, gdy FPGA jest skonfigurowany".

Problem 140192: Funkcje we/wy urządzeń Cyclone V: wersja 2013.6.21

Tabela 5-10 wskazuje, że sygnał wejściowy 3,3 V nie jest obsługiwany, gdy VCCIO=2,5 V w obsłudze we/wy MuliVolt. Tabela jest nieprawidłowa, a VCCIO 2,5 V może obsługiwać sygnał wejściowy 3,3 V.

Problem 138311: Dane katalogowe urządzenia Cyclone V: wersja 3.4

W tabeli 51 podano wartość dla tCO wynoszącą maksymalnie 4us, ale jest ona nieprawidłowa. Maksymalna wartość dla tCO powinna wynosić 4n.

110591 problemu: omówienie urządzenia Cyclone V: wersja 2012.12.28

Strona 14, rys. 7 przedstawia dostępny pakiet pinów M385. Jest to literówka i zostanie zaktualizowany do pakietu pinów M386.

Numer 98650: cz. 1, rozdział 4, sieci zegarowe i pLL w urządzeniach Cyclone V, wersja 2012.12.28

Obecnie w podręczniku napisano, że tryb zewnętrznej opinii jest obsługiwany na wszystkich Cyclone V PLL, z wyjątkiem narożników ułamkowych PLL. Jest to nieprawidłowe. W podręczniku należy stwierdzić, że tryb zewnętrznej opinii jest obsługiwany na wszystkich Cyclone V PLL, z wyjątkiem ułamkowych pll. paska.

Numer 92790: cz. 1, rozdział 5, funkcje we/wy w urządzeniach Cyclone V, wersja 2012.12.28
 
Tabela 5-15: Modułowe banki we/wy dla pakietu Cyclone V E A7 F672 powinny mieć następujące liczby we/wy:
Bank 6A = dostępne 48 pinów we/wy
Bank 5B = dostępne 32 piny we/wy

Numer 92829: cz. 1, rozdział 5, funkcje we/wy w urządzeniach Cyclone V, wersja 2012.12.28

Tabela 5-23 powinna wskazywać, że w przypadku standardów we/wy 3,3 V LVTTL dostępne są modele Current Strength 16, 8, 4 mA.  Tylko 8, 4 mA jest obsługiwane w HPS.

Rozdzielczość

Rozwiązano problemy:

Numer 67593: Tom 1, rozdział 5, funkcje we/wy w urządzeniach Cyclone V, wersja 2.0

Oświadczenia sugerujące piny VJEDNOSTEK są dostępne jako piny we/wy użytkownika usunięte w wersji 2012.12.28, a piny VQUAR nie mają funkcji pinów we/wy użytkownika.

Numer 41653: Konfiguracja, zabezpieczenia projektowe i zdalne modernizacje systemów w urządzeniach Cyclone V, wersja 1.1

Systemy konfiguracji urządzeń Cyclone V dla trybów AS (x1, x4) aktualizują się, aby pokazać, że konfiguracja AS obsługuje tylko 3.0 i 3.3V.

Numer 41653: Podstawy interfejsów i integracji urządzeń dla urządzeń Cyclone V, wersja 1.1

Ten rozdział został zintegrowany z podręcznikiem urządzenia, cz. 1.  Aktywna konfiguracja szeregowa została zaktualizowana, aby wyświetlać jedynie obsługę 3.0 i 3.3V VCCPGM, 1,8 V nie jest obsługiwana.

Numer 30381: Wolumin 2, rozdział 5, funkcje we/wy w urządzeniach Cyclone V, wersja 1.1

Tabela 5-3 zaktualizowana, aby pokazać, że standard I/O LVCMOS 3,3-V obsługuje jedynie siłę prądu 2 mA.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 7 prod.

FPGA SoC Cyclone® V SX
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Cyclone® V GX
FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA Cyclone® V E
FPGA SoC Cyclone® V SE
FPGA Cyclone® V i SoC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.