Identyfikator artykułu: 000085704 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego logika sterowania dla liczników jest generowana nieprawidłowo w oprogramowaniu Quartus® II w wersjach 4.1 i 4.1 SP1?

Środowisko

 • Zresetuj
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Logika sterowania została nieprawidłowo wygenerowana z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II wersji 4.1 i 4.1 SP1, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Podczas syntezy tworzysz megafunction lpm_counter lub megafunction lpm_counter jest wywnioskowany z kodu HDL podczas syntezy.
  • Licznik w Twoim projekcie wykorzystuje zarówno asynchronicznego wstępnie ustawionego, jak i synchronicznego sygnału wyraźnego.
  • Kompilujesz projekty ukierunkowane na urządzenia Stratix®, Stratix GX, Cyclone®, MAX® II lub Hardcopy Stratix.

  Nieprawidłowe zachowanie jest spowodowane problemem z implementacją clear box megafunction lpm_counter. Aby uniknąć tego problemu, jeśli w Projekcie znajduje się licznik, który wykorzystuje zarówno asynchronicznego wstępnie ustawionego, jak i synchronicznego sygnału wyczyszczania, skopiuj plik lpm_counter.tdf z katalogu instalacyjnego >\libraries\megafunctlumina do katalogu projektu.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Quartus® II w wersji 4.2.

  Poniżej podano przykład kodu, który został nieprawidłowo zaimplementowany w oprogramowaniu Quartus® II w wersjach 4.1 i 4.1 SP1. W tym przykładzie clr sygnał zostanie usunięty w końcowej implementacji.

  process (clk, clr, preset) is
  
  begin
  
   if (preset = '0') then
  
    counter <= (others => '1');
  
   elsif rising_edge(clk) then
  
    if (clr = '1') then
  
     counter <= (others => '0');
  
    else
  
    counter <= counter 1;
  
    end if;
  
   end if;
  
  end process;
  
  

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Stratix®

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.