Identyfikator artykułu: 000085728 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 08-09-2014

Dlaczego mój zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Arria V GZ ulega awarii podczas korzystania z oprogramowania Quartus® II w wersji 14.0?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Twój zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Arria® V GZ może ulec awarii w przypadku korzystania z oprogramowania Quartus® II w wersji 14.0, jeśli rodzina Stratix® V nie została zainstalowana.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj rodzinę urządzeń Stratix V w ramach instalacji oprogramowania Quartus II.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V i SoC
  FPGA Arria® V GZ

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.