Identyfikator artykułu: 000085823 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-08-2012

Dlaczego wyświetlany jest błąd składniowy związany z "brakującą lub nieprawidłową wersją pliku", gdy próbuję otworzyć modele eldo urządzenia Stratix IV GX w narzędziu Hyperbornx?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Podczas otwierania Stratix IV można uzyskać błąd składniowy związany z "brakującą lub nieprawidłową wersją pliku".® Modele Eldo urządzeń GX ze względu na niezgodność wersji oprogramowania Hyperquarx.  Z tymi modelami należy korzystać z oprogramowania Hyperzeniex w wersji 8.0 lub nowszej.  Wcześniejsze wersje oprogramowania Hyperzeniex nie są kompatybilne.

Możesz pobrać najnowsze informacje Oprogramowanie Hyper wireless firmy Mentor Graphics® SupportNet Stronie internetowej.Urządzenia Altera Eldo i inne modele są dostępne poprzez Altera Centrum pobierania.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.