Identyfikator artykułu: 000085909 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-06-2012

Niezgodny z prawem błąd klasy prędkości w urządzeniach Arria V i Cyclone V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Problem ten dotyczy produktów DDR2, DDR3 i LPDDR2.

  Edytor parametrów umożliwia wybranie nieobsługiwanej prędkości FPGA docelowego, w wyniku czego wyświetlany jest komunikat o błędzie.

  Rozdzielczość

  Rozwiązanie tego problemu polega na wybraniu tylko obsługiwanych opcji. urządzeń klasy speed.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V i SoC
  FPGA Cyclone® V i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.