Identyfikator artykułu: 000085919 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego design Space Explorer zwraca nieznanych wartości podczas kompilowania projektów ukierunkowanych na urządzenia Cyclone II lub Stratix II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II program Design Space Explorer może zwrócić niewiadome wartości podczas kompilowania projektów ukierunkowanych na urządzenia Stratix® II lub Cyclone® II. Ten problem występuje, gdy design Space Explorer próbuje użyć przestarzałego klasycznego analizatora timingów zamiast analizatora timingów TimeQuest.

Aby rozwiązać ten problem, dodaj następujące przypisanie do pliku ustawień Quartus II (.qsf):

set_global_assignment -name USE_TIMEQUEST_TIMING_ANALYZER ON

Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Cyclone® II
FPGA Stratix® II GX
Stratix® II FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.