Identyfikator artykułu: 000085941 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Błąd: przypisania standardowego we/wy 3.0-V LVCMOS do pinu nie jest obsługiwane przez urządzenie

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony podczas kompilowania projektu za pomocą urządzenia Stratix® IV w oprogramowaniu Quartus® II, które pierwotnie zostało stworzone z myślą o urządzeniu Stratix III. Migracja urządzeń jest możliwa między urządzeniami Stratix III i Stratix IV E. Jednak jedną z różnic, o których należy pamiętać, jest zdefiniowanie standardów we/wy 3,3 V LVTTL i 3,3 V LVCMOS pomiędzy tymi dwoma rodzinami urządzeń.

Urządzenia Stratix III obsługują standardy we/wy LVTTL i LVCMOS, zarówno VCCIO 3.0V, jak i VCCIO 3.3V. Możesz wybrać "3.3-V LVTTL / LVCMOS" lub "3.0-V LVTTL / LVCMOS" jako standardy we/wy w urządzeniach Stratix III, a VCCIO zostanie ustawiony zgodnie ze standardowymi wyborami 3.3-V lub 3.0-V I/O. Aby być kompatybilnym z urządzeniami Stratix IV, które nie obsługują VCCIO 3,3 V, należy wybrać standardy we/wy "LVTTL / LVCMOS" w projekcie ukierunkowanym na urządzenie Stratix III, jeśli planujesz migrację Stratix IV E.

Urządzenia Stratix IV pozwalają na wybranie "3.3-V LVTTL / LVCMOS" jako standardu we/wy w oprogramowaniu Quartus® II, nie ma wyboru dla "3.0-V LVTTL / LVCMOS". urządzenia Stratix IV są zgodne ze standardami 3.3V LVTTL i 3.3V LVCMOS I/O za pomocą VCCIO 3,0 V. Jeśli przenosisz projekt z urządzenia Stratix III na urządzenie Stratix IV E, musisz zmienić wszystkie standardy we/wy, które wykorzystują "3.0-V LVTTL / LVCMOS" na "3.3-V LVTTL / LVCMOS", aby projekt mógł zostać pomyślnie skompilowany w urządzeniu Stratix IV E.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.