Identyfikator artykułu: 000085996 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 21-06-2021

Błąd: część nieznanych urządzeń 10AX115S2F45I1SG

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® FPGA SDK for OpenCL™ Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z dodatkiem FPGA dla niestandardowych platform w oprogramowaniu Intel® oneAPI w wersji 2021.2, ten błąd może być widoczny podczas kompilowania jądra SYCL Intel® Arria® 10 FPGA przy użyciu płaskiego przepływu:

  Błąd: część nieznanych urządzeń 10AX115S2F45I1SG

  Rozdzielczość

  Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje ten problem dla oprogramowania Intel® oneAPI w wersji 2021.2. Pobierz i zainstaluj zip/program z poniższych łączy:

  Struktura katalogu zip/99920 powinna być względem FPGA katalogu instalacji (np. /opt/intel/oneapi/compiler/2021.2.0/linux/lib/oclfpga).

  1. Skonfiguruj własność pliku na korzeń (chown -R root:root).
  2. Ustawianie uprawnień pliku
  • chmod -R 755
  • chmod -R g-s

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2 oraz oprogramowania Intel® oneAPI w wersji 2021.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.