Identyfikator artykułu: 000086028 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Dlaczego nie mogę wybrać napięcia VCCINT 1,2 V przy wyborze klasy temperatury przemysłowej dla urządzeń Cyclone IV, w narzędziu Cyclone III, Cyclone IV i Cyclone V PowerPlay Early Power Estimator (EPE)?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Early PowerPlay Early Power Estimator (EPE) Cyclone® III, Cyclone IV oraz Cyclone V nie pozwala użytkownikowi na wybór temperatury przemysłowej i VCCINT na poziomie 1,2 V dla Cyclone IV E FPGAs, mimo że jest to prawidłowe połączenie napięcia VCCINT i ustawień temperatury.

  Rozdzielczość

  Aby obliczyć pobór energii w stosunku do zakresu temperatury przemysłowej i VCCINT=1,2 V, wybierz Rozszerzony w menu rozwijanym zakresu temperatur.  Umożliwi to oszacowanie zużycia energii w całym zakresie temperatury roboczej dla temperatury przemysłowej Cyclone IV E FPGAs.

  Upewnij się, że temperatura ulotna mieści się w zalecanym stanie roboczym podanym w arkuszu danych urządzenia Cyclone IV (PDF ), ponieważ epe nie spowoduje błędu, jeśli przekroczy on maksymalną temperaturę roboczą części klasy przemysłowej, gdy menu stopnia temperatury jest ustawione na Rozszerzone.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® IV E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.