Identyfikator artykułu: 000086050 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy wszystkie piny we/wy i rdzenia GND są podłączone do tej samej płaszczyzny GND w Stratix®, Stratix GX i urządzeniach Cyclone®?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Tak, wszystkie piny wejścia/wyjścia i rdzenia GND są podłączone do tej samej płaszczyzny GND w Stratix, Stratix GX i urządzeniach Cyclone. Dlatego piny GND nie wyróżniają się GNDIO lub GNDINT w plikach pin-out, tak jak w poprzednich rodzinach urządzeń Altera.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone®

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.