Identyfikator artykułu: 000086062 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego skrypt runtb_vcs.do nie działa w przypadku portu głównego PCIe, przykład testubench?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 i nowszej system Qsys, który zawiera domyślny element podrzędny AXI, ale żaden element podrzędny AXI nie będzie prawidłowo kompilować i symulować. Następujący błąd zostanie zgłoszony podczas symulacji:

Modelsim: ** Błąd _mm_interconnect_0_addr_router.sv(196): (vlog-2730) Zmienna niezdefiniowana: "write_transaction"

Synopsys VCS: "Identyfikator błędu[IND] nie został ogłoszony _interconnect_0_addr_router.sv, 196
Identyfikator "write_transaction" nie został jeszcze ogłoszony. Jeśli ten błąd nie jest spodziewany, sprawdź, czy ustawiono "altpcietb_bfm_vc_intf_ast_common.v".
--------------------------------------

Aby rozwiązać ten problem, musisz wdrożyć następujące kroki:

1. Usuń następujące pliki nadmiarowe w sim_filelist zdefiniowane również w altpcietb_bfm_ep_example_chaining_pipen1b.vo:

altpcierd_cdma_ecrc_check_128.v
altpcierd_cdma_ecrc_check_64.v
altpcierd_cdma_ecrc_gen.v
altpcierd_cdma_ecrc_gen_calc.v
altpcierd_cdma_ecrc_gen_ctl_128.v
altpcierd_cdma_ecrc_gen_ctl_64.v
altpcierd_cdma_ecrc_gen_datapath.v
altpcierd_rx_ecrc_128.vo
altpcierd_rx_ecrc_64.vo
altpcierd_tl_cfg_sample.v
altpcierd_tx_ecrc_128.vo
altpcierd_tx_ecrc_64.vo
altpcierd_tx_ecrc_ctl_fifo.v
altpcierd_tx_ecrc_data_fifo.v
altpcierd_tx_ecrc_fifo.v
altpcierd_pcie_reconfig.v

2. Open altpcietb_bfm_ep_example_chaining_pipen1b.vo" w sekcji /_examples/common/testbench directory

3. Zmień nazwę deklaracji drugiego modułu poprzez przypisanie "_altcrc" do oryginalnej nazwy podanej poniżej
— zmiana altpcierd_rx_ecrc_128 linii 23425 na altpcierd_rx_ecrc_128_altcrc
— zmiana linii 29557 na altpcierd_rx_ecrc_64 na altpcierd_rx_ecrc_64_altcrc
— zmiana altpcierd_tx_ecrc_128 linii 33081 na altpcierd_tx_ecrc_128_altcrc
— zmiana linii 39787 na altpcierd_tx_ecrc_64 na altpcierd_tx_ecrc_64_altcrc

4. Zmodyfikuj runtb_vcs.sh dla następujących parametrów
— Zmień QUARTUS_ROOTDIR, by wskazywać na Twój obecny katalog instalacyjny Quartus.
— Dodaj opcję "–cla" do wiersza poleceń po "vcs"
— Dodaj " .. /" after " incdir" w celu uwzględnienia katalogu powyżej testbench dla skryptu w celu znalezienia altpcietb_bfm_vc_intf_ast_common.v

Nowe polecenie będzie wyglądało jak następujące:
vcs -lca -ntb_opts sprawdź -R vcs lic błąd oczekiwania 100 v2k incdir .. / .. /.. /common/testbench/.. /.. /common/incremental_compile_module -f sim_filelist.f -l p zgłębienie

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłych wersjach oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.