Identyfikator artykułu: 000086106 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 20-12-2012

Czy mogę skonfigurować urządzenie produkcyjne Intel® Stratix® V za pomocą pliku konfiguracyjnego urządzenia Intel® Stratix® V ES?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, nie można skonfigurować urządzenia produkcyjnego Intel® Stratix® V za pomocą pliku konfiguracyjnego urządzenia Intel® Stratix® V ES.

Nie można również skonfigurować urządzenia Intel® Stratix® V ES za pomocą Intel® Stratix® pliku konfiguracyjnego urządzenia produkcyjnego.

 

 

 

Rozdzielczość

Należy skonfigurować urządzenie przy użyciu własnego pliku konfiguracyjnego.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.