Identyfikator artykułu: 000086126 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-02-2014

Zamknięcie timingów dla interfejsów Hard LPDDR2 może nie być solidne w urządzeniach SoC Cyclone V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Ten problem dotyczy produktów LPDDR2.

  Twarde interfejsy LPDDR2 ukierunkowane na urządzenia SoC Cyclone V mogą trudności z osiągnięciem zamknięcia timingu.

  Rozdzielczość

  Nie ma możliwości obejścia tego problemu.

  Ten problem został naprawiony w wersji 13.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.