Identyfikator artykułu: 000086137 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 06-08-2021

Dlaczego mogę wybrać pakiet R24A tylko dla mojego urządzenia Intel Agilex® 7 w Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC)?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) wersji 21.2 i wcześniej urządzenie Intel Agilex® 7 AGFB027R24C wyświetla niedopasowany pakiet.

   

   

  Rozdzielczość

  Jest to jedynie niedopasowanie wyświetlania. Zasoby wykorzystywane do szacowania zużycia energii są poprawne. W związku z tym możesz zignorować ten problem.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.