Identyfikator artykułu: 000086144 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-06-2021

Dlaczego Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) wykazuje niskie szacowanie prądu VCCPT dla urządzenia Intel Agilex® 7 AGF027?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w wersji 20.4 i wcześniejszej Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC) może występować prąd VCCPT w wersji Intel Agilex® 7 AGF027.

  Ten problem nie ma wpływu na Intel® Quartus® Prime Power Analyzer.

   

   

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 21.1 Intel® FPGA Power and Thermal Calculator (PTC).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.