Identyfikator artykułu: 000086148 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-06-2021

Dlaczego interfejs PHY Lite for Parallel Interfaces Intel Agilex® 7 FPGA IP działa niezgodnie ze sprzętem, gdy VCO działa około 1066 MHz (z częstotliwością interfejsu około 266/533/1066 MHz)?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 21.2 i wcześniejszej, na ścieżce wyjściowej ścieżki wyjściowej do 800 cykli może występować dokument PHY Lite dla interfejsów równoległych, Intel Agilex® częstotliwość VCO 7 FPGA IP wynosi około 1066 MHz (tj. częstotliwość interfejsu około 266 MHz, 533 MHz lub 1066 MHz). Problem ten dotyczy jedynie Intel Agilex® 7 urządzeń FPGA i jest zależny od PVT, co może nastąpić nawet po udanym testowaniu sprzętu.

   

  Rozdzielczość

  Tworzony jest poprawka, która rozwiązuje ten problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.