Identyfikator artykułu: 000086167 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 30-08-2017

Dlaczego moje urządzenie Arria 10 SX nie uruchamia się, jeśli system HPS zostanie zresetowany podczas konfigurowania FPGA lub odszyfrowywania AES?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Urządzenie Arria® 10 SX może się zawiesić, jeśli HPS ma kontrolę nad blokiem CSS (wykonując konfigurację, PR lub odszyfrowywanie AES) i otrzyma zimne lub ciepłe resetowanie, zanim zrezygnuje z kontroli.  Problem występuje w tej sytuacji, ponieważ HPS zachowuje kontrolę nad blokiem CSS po resetowaniu, ale inne źródło wymaga kontroli nad blokiem CSS, aby wykonać żądaną funkcję, na przykład jeśli JTAG próbuje skonfigurować FPGA lub jeśli nCONFIG jest objęty rekonfiguracją. Należy pamiętać, że jeśli korzystasz z bezpiecznego rozruchu, problem nie powoduje problemu, ponieważ kod hps boot ROM automatycznie zrzeka się kontroli nad CSS.

  Rozdzielczość

  W takiej sytuacji można przeprowadzić normalną pracę poprzez resetowanie zasilania (POR), resetowanie systemu HPS na zimne lub ciepłą resetowanie, co powoduje, że HPS zrzeknie się kontroli nad CSS i przywraca kontrolę FPGA.    Jeśli nie korzystasz z bezpiecznego rozruchu, możesz uniknąć tego problemu, zapewniając, że oprogramowanie wykonywane po etapie rozruchu pamięci ROM zrzeka się kontroli HPS nad CSS po ponownym uruchomieniu, aby pozwolić FPGA przystąpić do przejęcia własności bloku CSS.  Ważne jest, aby system HPS nie był utrzymany w stanie zimnego i ciepłego resetowania. W przeciwnym razie css nie będzie dostępny dla FPGA źródeł konfiguracji.

  Informacje te zostaną uwzględnione w przyszłej wersji podręcznika referenece technicznej Arria 10.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.