Identyfikator artykułu: 000086266 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-10-2020

Dlaczego mój projekt układu SoC Intel® Stratix® 10 czasami nie wykrywa przejścia na hps_cold_nReset?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w arkuszu danych urządzenia Intel® Stratix® 10 wymóg szerokości impulsu na Intel Stratix 10 FPGA SDM HPS_cold_nReset pin nie jest udokumentowany.

  Rozdzielczość

  Wymóg szerokości impulsu na pinie hps_cold_nReset wynosi 3 ms.

  Uwaga:

  • Nie ma potrzeby resetowania systemu HPS przez przeziębienie, jeśli problem polega na rekonfiguracji urządzenia za pomocą sygnału nConfig .  Zmiana konfiguracji urządzenia (HPS i FPGA) spowoduje przekonfigurowanie urządzenia z wybranego urządzenia uruchamianego (ustawienie MSEL).
  •  W przypadku resetowania systemu HPS nie można wydać urządzenia nConfig. Jeśli system HPS jest w trakcie resetowania systemu HPS, poczekaj na zresetowanie systemu HPS, by zakończyć proces przed uruchomieniem programu nConfig: większa niż 10 ms od czasu uruchomienia resetowania systemu HPS.

  Zobacz także: Dlaczego moje urządzenie Intel Stratix 10 SoC nie uruchamia się lub nie konfiguruje prawidłowo, jeśli zresetuję system HPS w trakcie imprezy konfiguracyjnego?

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.