Identyfikator artykułu: 000086341 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-06-2021

Dlaczego podczas korzystania z rdzenia IP interfejsu PHY Intel® Stratix® 10 10GBASE-KR widzę błędy funkcjonalne w sprzęcie?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP interfejsu PHY 10GBASE-R
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu problemu w wersjach oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 20.1 i nowszych mogą występować awarie sprzętowe podczas korzystania z rdzenia IP interfejsu PHY Intel® Stratix® 10 10GBASE-KR.

  Ten problem występuje z powodu nieprawidłowych ograniczeń timingu w automatycznie wygenerowanym pliku Intel® Stratix® 10 10GBASE-KR PHY IP pliku Synopsys Design Constraint (SDC). Ścieżki do wejścia xgmii_tx_dc IP lub z wyjścia xgmii_rx_dc IP mogą być nieprawidłowo ograniczone. Ten problem może wystąpić, nawet jeśli w Analizatorze timingów nie zgłoszono żadnych naruszeń timingów.

  Ten problem dotyczy jedynie implementacji własności intelektualnej (IP) z następującymi topologiami taktowania:

  • Port xgmii_tx_clk IP oraz prześladujące zegar logikę lub MAC napędzające port xgmii_tx_dc IP są podłączone do tego samego zegara wygenerowanego zewnętrznie.

  • Port xgmii_rx_clk IP i protokół taktowania zegara logika zasilana przez port xgmii_rx_dc IP są podłączone do tego samego zegara wygenerowanego zewnętrznie

  Jeśli Twój projekt korzysta z wymienionej powyżej topologii taktowania i nadal jest w fazie rozwoju, w celu podjęcia działań naprawczych zapoznaj się z sekcją Rozdzielczość.  W przypadku projektów już w produkcji wykorzystujących topologię taktowania wymienioną powyżej wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia timingów dla wstępnie skompilowanego projektu:

  1. Zlokalizuj oryginalny automatycznie wygenerowany plik sdc 10GBASE-KR PHY: \\altera_xcvr_10gkr_s10_\synth\altera_xcvr_10gkr_s10_.sdc.
  2. Zmień nazwę tego pliku na:\\altera_xcvr_10gkr_s10_\synth\altera_xcvr_10gkr_s10__original.sdc.
  3. Skopiuj plik corrected-krphy-sdc-to-rename.sdc pod następującym linkiem (corrected-krphy-sdc-to-rename.sdc) w tej samej lokalizacji, a następnie zmień nazwę na tę samą nazwę co oryginalny plik .sdc (nazwa "altera_xcvr_10gkr_s10_.sdc" przed modyfikacją w kroku 2).
  4. Uruchom ponownie analizę timingów projektu i sprawdź naruszenia.

  Uwaga: automatycznie wygenerowany plik .sdc zostanie nadpisany, jeśli IP zostanie ponownie wygenerowany, więc kroki te będą musiały zostać powtórzone, jeśli IP zostanie ponownie wygenerowany.

  Rozdzielczość

   

  Jeśli twój projekt jest w istotny wpływ i korzystasz z oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.3 lub 21.2, pobierz i zainstaluj odpowiednią poprawkę z następującej listy:

  Uwaga: aby poprawka weszła w życie, rdzeń IP 10GBASE-KR PHY musi zostać zregenerowany po instalacji poprawki.

  Jeśli używasz oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.1, 20.2, 20.4 lub 21.1, uaktualnij do poprawki oprogramowania v21.2 i zainstaluj Poprawkę 0.07.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.