Identyfikator artykułu: 000086398 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-02-2019

Czym jest złącze zasilania pinów HPS_Shared_Q2_2 i HPS_Shared_Q4_2 układu SoC Arria 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W dokumencie wytycznych połączeń Intel® Arria® 10 GX, GT i SX Device Family Pin wskazówki dotyczące połączeń pinów HPS_Shared_Q2_2 i HPS_Shared_Q4_2 są następujące:

  "Jeśli używany jest jako wejście NAND Ready/Busy, połącz ten pin za pomocą rezystora 1-10-k WY, aby VCCIO_HPS w dedykowanym banku wejścia/wyjścia, na którym znajduje się NAND_RB pin. Jeśli opcja ta nie jest używana, zaprogramuj ją w oprogramowaniu Intel Quartus Prime jako dane wejściowe ze słabym pull-upem".

  Jest to nieprawidłowe. Poprawna instrukcja powinna być:

  "Jeśli używany jest jako wejście NAND Ready/Busy, połącz ten pin za pomocą rezystora podpinanego 1-10-k W CELU VCCIO_2L w dedykowanym banku wejścia/wyjścia, na którym znajduje się NAND_RB pin. Jeśli opcja ta nie jest używana, zaprogramuj ją w oprogramowaniu Intel Quartus Prime jako dane wejściowe ze słabym pull-upem".

  Rozdzielczość

   

  Ta literówka ma zostać naprawiona w przyszłej wersji Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.