Identyfikator artykułu: 000086412 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-07-2013

Dlaczego podczas korzystania z bloku Viterbi Megacore mogę otrzymać krytyczne ostrzeżenia dotyczące "mixed_port_feed_through_mode"?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas kompilowania zestawu Megacore® Viterbi możesz otrzymywać krytyczne komunikaty ostrzegawcze podobne do tego, który pokazano poniżej.

  Ostrzeżenie krytyczne (15003): parametr "mixed_port_feed_through_mode" pamięci RAM atom auk_vit_par_top_atl:auk_vit_par_top_atl_inst|auk_vit_par_trb_atl:\ifg_cont:tracing_back_cont|znaksyncram:stop_RAM|altsyncram_8j83:auto_generated|ram_block1a22 nie może mieć wartości "starej", gdy używane są różne zegary odczytu i zapisu.

  Powodem otrzymania tych krytycznych komunikatów ostrzegawczych jest konfiguracja pamięci RAM wykorzystywanej przez rdzeń.  Zgodnie z komunikatem ostrzegawczym konfiguracja pamięci RAM wykorzystywanej przez rdzeń to read_during_write= starych danych.  Oznacza to, że podczas pisania w tym samym miejscu, z którego odczytujesz, pamięć RAM dostarczy starą wartość danych.

  Rdzeń Viterbi został zaprojektowany tak, aby nie odczytywał ani nie zapisywał jednocześnie na ten sam adres, więc projekt jest bezpieczny w użyciu.

  Rozdzielczość

  Ze względu na konstrukcję rdzenia Viterbi można bezpiecznie zignorować te krytyczne ostrzeżenia.

  Naprawi się to w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.